Oztopo arkiteknonikoak kentzeko diru laguntzak

Albiste hau gasteleraz daukagu:

http://www.www.bidea.es/novedades/ayudas-economicas-para-eliminar-barreras-arquitectonicas